Net Promoter Score (NPS) – Czym jest i dlaczego jest ważny?

Wprowadzenie do NPS

Net Promoter Score (NPS) to wskaźnik, który mierzy lojalność klientów wobec firmy. Został opracowany przez Freda Reichhelda w 2003 roku i od tego czasu stał się popularnym narzędziem używanym przez firmy na całym świecie do monitorowania satysfakcji klientów i przewidywania ich zachowań.

Jak działa NPS?

NPS opiera się na jednym prostym pytaniu: „Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę/przedsiębiorstwo/produkt/usługę swoim znajomym lub rodzinie?” Respondenci oceniają swoje prawdopodobieństwo na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „zdecydowanie nie polecam”, a 10 oznacza „zdecydowanie polecam”. Na podstawie tych odpowiedzi, klienci są klasyfikowani do trzech kategorii:

 1. Promotorzy (oceny 9-10) – Są to lojalni entuzjaści, którzy będą kontynuować zakupowanie i polecać firmę innym, co sprzyja wzrostowi.
 2. Neutralni (oceny 7-8) – Zadowoleni, ale nie do tego stopnia, by aktywnie polecać firmę. Mogą łatwo przejść do konkurencji.
 3. Krytycy (oceny 0-6) – Niezadowoleni klienci, którzy mogą zaszkodzić marce poprzez negatywne opinie.

NPS jest obliczany jako różnica między procentem promotorów a procentem krytyków. Wynik może wahać się od -100 (wszyscy respondenci to krytycy) do +100 (wszyscy respondenci to promotorzy).

Dlaczego NPS jest ważny?

NPS jest ceniony przez firmy z kilku powodów:

 1. Prostota i przejrzystość – Jedno pytanie i prosty wynik ułatwiają zrozumienie i interpretację danych.
 2. Predykcja wzrostu – Wysoki NPS koreluje z przyszłym wzrostem firmy, ponieważ zadowoleni klienci są bardziej skłonni do powtarzania zakupów i polecania firmy innym.
 3. Identyfikacja problemów – Analiza odpowiedzi krytyków pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
 4. Śledzenie zmian w czasie – Regularne monitorowanie NPS pozwala firmom śledzić zmiany w lojalności klientów i skuteczność działań naprawczych.

Jak przeprowadzić badanie NPS?

Przeprowadzenie badania NPS jest stosunkowo proste. Proces ten obejmuje następujące kroki:

 1. Przygotowanie ankiety – Kluczowe jest sformułowanie pytania głównego oraz ewentualnych pytań dodatkowych, które pozwolą zrozumieć powody oceny.
 2. Wybór grupy docelowej – Badanie powinno obejmować reprezentatywną próbę klientów.
 3. Dystrybucja ankiety – Można to zrobić za pomocą e-maili, stron internetowych, telefonicznie lub osobiście.
 4. Analiza wyników – Obliczenie NPS oraz analiza komentarzy klientów w celu zidentyfikowania kluczowych obszarów do poprawy.

Przykłady zastosowania NPS

NPS jest wykorzystywany w różnych branżach i celach. Oto kilka przykładów:

 1. Sektor usług finansowych – Banki i firmy ubezpieczeniowe używają NPS do mierzenia satysfakcji klientów z obsługi oraz produktów.
 2. Branża technologiczna – Firmy IT monitorują NPS, aby ocenić, jak użytkownicy oceniają ich oprogramowanie i wsparcie techniczne.
 3. Handel detaliczny – Detaliści korzystają z NPS, aby mierzyć zadowolenie klientów z doświadczeń zakupowych w sklepach stacjonarnych i online.
 4. Służba zdrowia – Szpitale i przychodnie badają NPS, aby ocenić jakość opieki zdrowotnej i satysfakcję pacjentów.

Wyzwania związane z NPS

Mimo że NPS jest potężnym narzędziem, nie jest pozbawiony wyzwań. Oto kilka z nich:

 1. Jednowymiarowość – Skupienie się na jednym pytaniu może nie dostarczyć pełnego obrazu doświadczeń klientów.
 2. Subiektywność ocen – Różne osoby mogą inaczej interpretować skalę ocen, co może wpłynąć na wynik.
 3. Koncentracja na liczbie – Firmy mogą skupić się na samym wyniku NPS, zamiast na działaniach prowadzących do poprawy doświadczeń klientów.

Podsumowanie

Net Promoter Score (NPS) jest cennym wskaźnikiem lojalności klientów, który pomaga firmom zrozumieć i poprawić swoje relacje z klientami. Jego prostota i zdolność do przewidywania przyszłego wzrostu sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem w arsenale każdej organizacji dążącej do sukcesu. Pomimo pewnych ograniczeń, właściwe stosowanie NPS może dostarczyć cennych informacji, które przyczynią się do zwiększenia satysfakcji klientów i wzrostu firmy.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *